Senaste nytt

initiative_logo_shmaia.jpg_545135976

Uttalande från Initiativet om Europeiska Vänsterpartiets farliga roll

29 Jul, 2014 av SKP

Den ekonomiska krisen har slagit hårt mot kapitalismen och dess institutioner. Det i en tid då folken i Europa tydligt kan se hur EU, den Europeiska Unionen medför elände och lidande, arbetslöshet, nedmonteringen av samhällsservice […]

ukrainas-kp

Uttalande av SKP angående Ukrainas justitiedepartements beslut att förbjuda Ukrainas KP

21 Jul, 2014 av SKP

SKP fördömer det Ukrainska ”justitiedepartements” planer att förbjuda Ukrainas KP med ‘antikonstitutionell verksamhet’ som förevändning. I de kristider som kapitalisterna i de transnationella företagen genomlever flockas de kring allt som kan maximera deras vinster. Därför […]

palestina-2014

Massaker på det palestinska folket måste upphöra nu!

16 Jul, 2014 av SKP

Gemensamt uttalande från arbetar- och kommunistiska partier Massaker på det palestinska folket måste upphöra nu! Vi, de kommunistiska partier och arbetarpartier som undertecknat detta gemensamma uttalande, fördömer den israeliska statens barbariska och kriminella attack mot […]


FRAM bokförlag Solidnet Levande historia The INITIATIVE of Communist and Workers’ Parties of Europe Byggkommunisten

Senaste nyheterna från våra andra webbplatser

Nyheter - Riktpunkt.nu

Riktpunkt är Sveriges Kommunistiska Partis tidning. Pappersutgåvan utkommer med 10 nummer per år och RiktpunKt.nu uppdateras dagligen. Tidningen ger raka och ärliga svar ur ett socialistiskt perspektiv. Här skriver både yrkesjournalister och arbetarkorrespondenter. Tidningen innehåller information som är obekväm och förtigs av de borgerliga medierna i Sverige.

Riktpunkt nummer 5 2014
Besök Riktpunkt.nu Tidigare nummer av pappersupplagan Prenumerera på RSS-flöde