Senaste nytt

500px-Anti-NATO_sign.svg

Uttalande av SKP angående ubåtar

20 Okt, 2014 av SKP

Det är alltid lika tröttsamt att kommentera krigshetsarnas och borgerlighetens ständiga rysshets eftersom de är så innerligt fantasilösa. Men nu har försvaret och hela den svenska krigspropagandan återigen släpat fram det gamla spöket, rysskräcken. Nu […]

skp logo

Partiet kallar

19 Sep, 2014 av SKP

Valet är nu över och i skrivande stund pågår det en smärre regeringskris om vem som kommer att sitta vid köttgrytorna. Vad som däremot är klart är att folket kommer plundras lika väl och skickligt […]

killers_NATO.jpg_1395261570

Uttalande från Kommunistiska Initiativets Sekretariat om NATO-mötet i Wales

5 Sep, 2014 av SKP

NATO- mötet som hölls i Wales den 4-5 september utgör ett underlag av farliga beslut på folkens bekostnad. NATO, en aggressiv och imperialistisk krigsmaskin som uttrycker och tjänar monopolkapitalets intressen och lönsamhet planerar att förstärka […]


FRAM bokförlag Solidnet Levande historia The INITIATIVE of Communist and Workers’ Parties of Europe Byggkommunisten

Senaste nyheterna från våra andra webbplatser

Nyheter - Riktpunkt.nu

Riktpunkt är Sveriges Kommunistiska Partis tidning. Pappersutgåvan utkommer med 10 nummer per år och RiktpunKt.nu uppdateras dagligen. Tidningen ger raka och ärliga svar ur ett socialistiskt perspektiv. Här skriver både yrkesjournalister och arbetarkorrespondenter. Tidningen innehåller information som är obekväm och förtigs av de borgerliga medierna i Sverige.

Riktpunkt nummer 7 2014
Besök Riktpunkt.nu Tidigare nummer av pappersupplagan Prenumerera på RSS-flöde

Uttalande från europeiska kommunistiska- och arbetarpartier, oktober 2014

28 October, 2014

De europeiska kommunistiska- och arbetarpartier som möttes vid det Europeiska Kommunistiska Mötet i Bryssel den 2 oktober 2014 undersökte både europeisk som övrig internationell utveckling och utbytte åsikter och erfarenheter från sina respektive länder och aktiviteter. I dag upplever arbetarna och de folkliga skikten i Europa ett allt större dödläge inför den kapitalistiska utvecklingen, såsom […]

Läs mer

KKE fördömer de otillåtna attackerna mot Venezuelas Kommunistiska Partis huvudkontor och dess ungdomsförbunds huvudkontor

27 October, 2014

Greklands Kommunistiska Parti (KKE) fördömer de otillåtna, antikommunistiska attackerna utförda med antändningsanordningar som ägde rum i gryningen den 21 oktober mot byggnaden som inrymmer Venezuelas Kommunistiska Partis huvudkontor samt dess ungdomsförbunds huvudkontor beläget i Artigasdistriktet i Caracas. Attacken hade kunnat resultera I att människor mist sina liv då medlemmar av Venezuelas Kommunistiska Partis ungdomsförbund befann […]

Läs mer

För 70 år sedan befriades Nordnorge av Röda armén

26 October, 2014

Från vårt norska broderpartis tidning Friheten I Norge markeras 22 och 26 oktober att 70 år har gått sedan Øst-Finnmark befriades av Röda armén. Den pågående Ryssland- och Putinhetsen har inte avhållit människorna i Sør-Varanger och Kirkenes kommun från att fira jubileet. Norska och ryska ungdomar har genomfört en segermarsch där man gick samma sträcka […]

Läs mer

Uttalande av SKP angående ubåtar

20 October, 2014

Det är alltid lika tröttsamt att kommentera krigshetsarnas och borgerlighetens ständiga rysshets eftersom de är så innerligt fantasilösa. Men nu har försvaret och hela den svenska krigspropagandan återigen släpat fram det gamla spöket, rysskräcken. Nu och åter jagas ubåtar och mini-ubåtar, fantasifoster som ännu ingen sett skymten av. Ändå är de ubåtar och som alltid […]

Läs mer

En uppmaning till solidaritet med häktade israeliska anti-krigsaktivister

10 October, 2014

Israels Kommunistiska Parti, Under den senaste kriget och aggressionen mot folket i Gaza, organiserade vi, Israels KP och den Demokratiska Fronten för Fred och Jämlikhet (Hadash), ett flertal demonstrationer där både judar och araber uttryckte sitt klara budskap i protest mot regeringens krigshets och kriminella handlingar. Emellertid bemöttes vi med repression och våld regisserad av […]

Läs mer


Nyheter - Sku.st

SKU - Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund. Senaste nyheterna från den officiella sidan.

Besök Sku.st Prenumerera på RSS-flöde

Inför årsdagarna för atombombningarna av Hiroshima och Nagasaki

9 August, 2014

Den 6 augusti kommer för alltid vara förknippat med den svarta fläcken efter atombombningen av Hiroshima (och den följande atombombningen av Nagasaki). För första gången i historien, skådade världen atombombens terror, ett hot som imperialismen använde sig av för att terrorisera folkets väg mot framåtskridande. Den tragiska sanningen b

Läs mer

Gemensamt uttalande från ungdomsorganisationerna angående Israels nya folkmord på det palestinska folket

25 July, 2014

Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund (SKU) har undertecknat följande uttalande: De ungdomsorganisationer som undertecknar följande uttalande fördömer bestämt den israeliska statens militära operationer riktade mot det palestinska folket som redan har resulterat i att hundratals människor har dödats. USA, men även EU som uppmuntrar Israel

Läs mer

Europas ungdom mot EU, för ett liv med rättigheter!

23 May, 2014

Med anledning av det kommande valet till EU-parlamentet, uppmanar vi alla Europas ungdomar som har berövats sina rättigheter till arbete, utbildning och ett liv att förstärka sin kamp mot EU. Våra erfarenheter visar att EU bildades för att tjäna det europeiska storkapitalet och dess profiter. Det har alltid varit och kommer alltid att vara o

Läs mer

Uttalande från Demokratisk Ungdoms Världsfederation beträffande händelseutvecklingen i Ukraina

7 March, 2014

Den internationella antiimperialistiska rörelsen har de senaste månaderna följt den oroväckande situationen i Ukraina noggrant och maktkampen inom imperialismen som leder det ukrainska folket in på farliga vägar. De senaste dagarna har situationen förvärrats och utvecklats till en internationell kris. Redan i början av de så kallade Maida

Läs mer

Möte för Europas ungkommunister

24 February, 2014

I mitten av februari hölls det 10:e mötet för Europas ungkommunister. Huvudtemat var kapitalistiska kriser, ungdomens kamper och de kommunistiska ungdomsförbundens roll. Diskussionerna ledde fram till att nedanstående uttalande antogs. Utöver detta så diskuterades den revolutionära ungdomsrörelsens press. Sveriges Kommunistiska Ungdomsför

Läs mer