Kategori: Nyheter

Ett bättre Sverige är fortfarande möjligt

Ett bättre Sverige är fortfarande möjligt

Valrörelsen är över, kapitalet stärker sitt grepp om politiken. Två block tävlade om att kunna verkställa EU-diktaten på bästa möjliga sätt, den politiska linjen som stakades ut med Sveriges EU-anpassning fortsätter. En politik som fått …
Solidaritet med Greklands arbetare!

Solidaritet med Greklands arbetare!

Samling torsdagen den 20 maj kl 17.00 vid Mynttorget, Stockholm Avmarsch kl 17.30 mot Greklands ambassad Arr: SEKO Klubb 119 Möte GA torg Malmö lördag den 22/5 kl 10,00 – 11,00 Möllevångstorget Malmö den 22/5 …
Branschträff för medlemmar i Kommunal

Branschträff för medlemmar i Kommunal

SKP inbjuder partimedlemmar och sympatisörer till en branschträff för kommunalare. Träffen har tre viktiga frågor att behandla och ta ställning till. 1.  Hur skall vi kunna hjälpa och inspirera varandra i det vardagliga fackliga arbetet. …
Kommunisterna höll valupptaktsmöte och valkonferens

Kommunisterna höll valupptaktsmöte och valkonferens

Riksdagslistan och kommunisternas program inför det stundande valet fastställdes. Ett pressmeddelande med följande innehåll sammanfattar valupptaktsmötets slutsatser: Sveriges Kommunistiska Parti genomförde helgen den 10-11 april i Stockholm partiets centrala valupptaktsmöte. Ett möte vars uppgift var …
SKP startar nättidning

SKP startar nättidning

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) startar en nättidning som heter Riktpunkt.nu. Tidningen kommer att uppdateras kontinuerligt. – Vi har insett att vi inte kan överlåta åsiktsbildningen och nyhetsrapporteringen till de privatkapitalistiska medieföretagen. Antikommunistiska kampanjer avlöser varandra …
Till Bömen-Märens Kommunistiska Parti

Till Bömen-Märens Kommunistiska Parti

Sveriges Kommunistiska Parti med alla dess medlemmar och partistyrelse, utrycker sitt fulla stöd för Ert parti i kampen mot de reaktionära antidemokratiska krafterna i den Tjeckiska republiken. Försöket att svartlista och exkludera BMKP från valen …
Regeringen ökar segregeringen

Regeringen ökar segregeringen

År 2000 blev en ung nazistsympatisör ihjälslagen i Salem under ett ungdomsbråk. Sedan dess har varje år i december nazistorganisationer utnyttjat denna tragiska händelse för att ha en parad med efterföljande nazi – möte i …
Uttalande: För en solidariskt skattefinansierad vård & omsorg

Uttalande: För en solidariskt skattefinansierad vård & omsorg

Norrbottensdistriktet av Sveriges Kommunistiska Parti (SKP Norrbotten) SKP  Norrbottens distriktsmöte uttalar härmed sin bestämda uppfattning om att den solidariskt skattefinansierade välfärden måste stärkas. Den vård som landstingen ansvarar för är i dag utsatt för allvarliga …