Inför internationella kvinnodagen

Sveriges Kommunistiska Parti arrangerar samt medverkar på demonstrationer och manifestationer i samband med internationella kvinnodagen. Stockholm: …

SKP Uppsala bildat

I Uppsala finns nu en nybildad avdelning av Sveriges Kommunistiska Parti redo att ta sig an de problem …

ByggKommunisten 1/2016

Byggkommunisten ges ut av fackligt aktiva kommunister inom Byggnadsarbetarförbundet. Byggkommunisten utkommer cirka 4 gånger om året …

Gott nytt år

Tillsammans i kampen för: – Militär nedrustning – Socialism Gott nytt år till alla kamrater.