Första maj 2016

Stockholm MOT NATO OCH VÄRDLANDSAVTAL! KAMP FÖR TRYGGA ARBETEN! 13:00 Samling; Mynttorget 14:00 Avmarsch 14:30 Möte …

Inför internationella kvinnodagen

Sveriges Kommunistiska Parti arrangerar samt medverkar på demonstrationer och manifestationer i samband med internationella kvinnodagen. Stockholm: …

SKP Uppsala bildat

I Uppsala finns nu en nybildad avdelning av Sveriges Kommunistiska Parti redo att ta sig an de problem …

ByggKommunisten 1/2016

Byggkommunisten ges ut av fackligt aktiva kommunister inom Byggnadsarbetarförbundet. Byggkommunisten utkommer cirka 4 gånger om året …