Tagg: Uttalande

SJ- en parasiternas dans runt guldkalven

Såväl den svenska allmänheten som industriföretagen har under de senaste 20 åren fått lära sig att SJ är ett transportföretag som ibland fungerar och ibland inte. Det har blivit en del av vardagen för alla …

Vem tände på luntan?

Hundra år efter första världskrigets utbrott upplever vi en förnyad debatt om frågan vem som tände på luntan. Vid ifrågasättandet av den tyska imperialismens huvudansvar för det mer än fyraåriga slaktandet av folken handlar det …

För en ny skattepolitik

Inför valet 2014 tycks även frågan om skatterna bli en tvistefråga. Valfläsk serveras i form av ett femte jobbskatteavdrag. Detta kommer att öka budgetunderskottet med 37 miljarder. Dessa pengar och 38 miljarder i EU-avgift skulle …