EKI: Solidaritetsuttalande med Kuba

Det Europeiska Kommunistiska Initiativet fördömer och förkastar USAs pågående imperialistiska intervention i Kuba. Det är en …

Solidaritet med Kuba!

Verkligheten har lärt oss att imperialismen inte skyr några medel vid angreppen på folkens alla framsteg; …