ALBA bekämpar fattigdom i Latinamerika

Lördagen den 6 oktober genomfördes ett solidaritetsarrangemang i Malmö som hette ”Tio timmar för ALBA”.

ALBA är det alternativa handelsområde som för tre år sedan bildades på initiativ av Hugo Chavez och Fidel Castro. I dag ingår även Bolivia, Nicaragua, Haiti och Ecuador. Flera karibiska stater deltar som observatörer.

ALBA är ett alternativ till den integrationsprocess baserad på nyliberala principer som drivs av USA.
Den första punkten i ALBA:s program är att bekämpa fattigdomen. Den övergripande målsättningen är att skapa en rättvis och solidarisk integration där folkets intresse utgör drivkraften.

Här har du möjlighet att lyssna på det inledande fördraget som hölls vid solidaritetsarrangemanget, vilket berättar om ALBA och utvecklingen i Sydamerika.
Föredraget hölls av Peter Cohen, tidigare internationell sekreterare i Sveriges Kommunistiska Parti.

Radio Kommunist: Lyssna på föredraget (MP3-format) »