Publicerad den

Skenheligheten i kapitalismens mediabild

Terrordådet i Libanons huvudstad Beirut, torsdagen den 12 november som IS:s (ISIS/ISIL) utförde genom ett självmordsattentat och som kostade 43 människors liv har inte kommenterats mycket i vår media. Varför?

Huvudanledningen till att median kommenterar och skrivit så mycket om terrordådet i Paris i jämförelse med Beirut och Libanon är inte att Frankrike ligger så nära Sverige och därigenom skulle vara mer känslomässigt knutet till. Alla kloka människor vet att medians värderingar inte styrs av sig själv eller av enskilda krönikörer i en eller annan gratistidning, eller i någon av de stora ”drakarna”. Vad media fokuserar på och hur, avgörs helt av tidningsmonopolen och kapitalismen. Denna mediabild cirkulerar sedan mellan länder och kontinenter för att främja exploateringen, i imperialismens intresse.

Det går inte att bortse ifrån att de krig som pågår i Mellanöstern, i Afghanistan, Irak, Libyen och Syrien har startats av imperialismen, för nykoloniala ändamål.

Kriget har många partners: å ena sidan kolonialisterna, å andra sidan de som köpts upp av dem och som vill komma till makten (båda i ett ömsesidigt beroende); IS kan här tjäna som ett bra exempel genom sitt framgångsrika samarbete med imperialismen. Bland krigets partners finns också torpederna; länder som lyckats i detta avseende är bland annat Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Turkiet, Israel och Qatar, och som har överenskommelser med imperialismen från USA/EU/NATO- för att vinna mera inflytande i regionen.

Samtidigt finns det mellan de imperialistiska stormakterna överenskommelser för erövring; Där och utöver USA finns de rika EU- imperialisterna, till vilka de franska hör och som allierat sig med USA:s planer för att agera tillsammans med dem.

Terrorismen är intimt förbunden med imperialismens krig. Men att västmedia inte skriver om till exempel terrordådet i Libanon eller statsterrorn i Turkiet, utan i stället behandlar händelserna i Frankrike, har sin förklaring i väst- kapitalismens gemensamma koloniala uppfattning. I västmedian används folkets lidande primärt vid de tillfällen det kan gynna ytterligare aggressioner mot länder och folk som står för långt ifrån ”en känslomässig anknytning” för att behandlas i den västliga median.

Annars och i vanlig ordning fortsätter demoniseringen i västmedian mot de länder som inte godtar imperialismens korståg och krav.

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)
Stockholm 2015-11-18