Sörensen ny partiordförande

På SKP:s 37:e kongress togs beslut att utöka antalet ledamöter i partistyrelsen från 9 till 12. Valet av partistyrelse skedde med acklamation av kongressen och lika enhälligt valde partistyrelsen därefter Andreas Sörensen till ny partiordförande för SKP. Victor Diaz De Filippi avtackades för sina insatser som ordförande. Han sitter kvar i partistyrelsen och kommer framöver att ha andra uppdrag i den. Vid kongressens avslutning höll Andreas följande tal: Kamrater och vänner. Först och främst skulle jag vilja tacka för det förtroende som visats mig. Det är en ära att vara en del av arbetarklassens parti, Sveriges Kommunistiska Parti. Den senaste … Fortsätt läsa Sörensen ny partiordförande