Nyårshälsning

När vi nu lämnar 2019 bakom oss, lämnar vi bakom oss ett år av hårdnande konflikter. Inte bara mellan klasserna, utan också i hela det kapitalistiska systemet. De motsättningar som uppstår i konkurrensen mellan kapitalen tvingar fram allt hårdare angrepp på de arbetande folken världen över, så också i Sverige. Under året har vi sett angrepp på anställningstryggheten, hyrorna och strejkrätten. Liknande angrepp kan vi se i varje kapitalistiskt land, eftersom systemet som sådant tvingar fram dem. Situationen kräver mycket av kommunisterna. Det kräver en vilja att stå främst i ledet vid försvaret av det arbetande folkets rättigheter. Det kräver … Fortsätt läsa Nyårshälsning