Publicerad den

Bli medlem i SKP!

Sverige behöver fler kommunister.

För medlemskap i Sveriges Kommunistiska Parti krävs tre saker:

1, Man genomgår den av partiet utarbetade grundkursen.

2, Man är aktiv efter förmåga.

3, Man ställer sig bakom partiets program och stadgar.

För tillfället har vi en del medlemsansökningar som ska behandlas från kamrater som inte gått grundkursen. Därför arrangeras nu en intensivvariant av denna med start 28 maj. Första föreläsningen är den 2 juni och därefter följer ytterligare fem föreläsningar. Lektionstiden är 18.30-19.45 på tisdagar till och med den 30 juni.

Mellan föreläsningarna sker självstudier, genom att inför varje föreläsning läsa ett kapitel ur studiebroschyren som skickas till deltagarna. Kursen omfattar totalt sex föreläsningar och pågår i sex veckor (normalt 15 veckor).

Kursen sker digitalt, via plattformen zoom och är gratis.

Har du inte gått kursen och intresserad av medlemskap? Passa på att anmäl ditt deltagande omgående till: studier@skp.se.

Vi vill vara tydliga med att kursen denna gång endast vänder sig till de som är intresserade av medlemskap. För den som vill läsa grundkursen för att lära sig mer om den kommunistiska teorin hänvisar vi till senare kurser.