Publicerad den

Kommunisterna utesluts ur Arbetarnas Bildningsförbund (ABF)

Under tisdagen meddelades partiet att en enig förbundsstyrelse har uteslutit Sveriges Kommunistiska Parti ur ABF. Förbundsstyrelsen har gjort bedömningen att partiet ”inte anses dela ABFs värdegrund i fråga om demokrati” och att man utesluter partiet ”med hänvisning till att SKP:s partipolitiska program inte är förenligt med ABFs idéprogram och grundläggande värderingar.”

Inga ytterligare förklaringar har angivits och man har inte ansett det nödvändigt att peka ut exakt vilka grundläggande värderingar som partiet inte delar.

ABF är partipolitiskt obundna men står socialdemokraterna nära.

– Socialdemokratin har alltid avskytt kommunisterna med själ och hjärta. Vi minns hur man efter det andra världskriget förklarade fackföreningarna för slagfält mot kommunisterna och hur man övervakade oss på 70-talet. Ingenting har i grunden förändrats och den socialdemokratiska styrelsen agerar helt enkelt i socialdemokratisk tradition, förklarar Andreas Sörensen, partiordförande i SKP.

Socialdemokraterna har varit oumbärliga för den svenska kapitalismen medan kommunisterna alltid har utgjort det största hotet mot den, vilket betyder att de konstanta angreppen inte heller är förvånande. När Socialdemokraterna och högern nu tävlar om mest reaktionära och repressiva åtgärder vill man naturligtvis också skära av banden till allting och alla som ens luktar systemkritik.

Partiet har haft ett oavbrutet medlemskap i ABF under 45 år. Samarbetena har på lokal nivå varit goda och många. Partimedlemmar har anlitats som kursledare i marxistisk teori och mötesverksamhet har skett i ABF-husen.

Trots sitt namn, där ABF utger sig för att vara just arbetarrörelsens bildningsförbund så visar det sig nu att de genom att utesluta kommunisterna tar klar ställning mot en i Sverige växande och en historiskt och internationellt sett mycket viktig del av arbetarrörelsen.

ABF:s förbundsstyrelse har i sitt besked till SKP visat vad de anser vara sann demokratisk anda: ”Beslutet är slutgiltigt och kan inte överklagas”.

Sveriges Kommunistiska Parti