Publicerad den

Stöd kommunisterna ekonomiskt!

Partiets kampfond – den som i alla år varit helt avgörande för partiets verksamhet genomgår nu en förändring.

Tidigare har medlemmar, sympatisörer och vänner till partiet fått sitt namn publicerat i pappersversionen av RiktpunKt tillsammans med vad de skänkt, samt vad som samlats in. I takt med att allt mer fokus riktas om på vår digitala tidning kommer därför kampfonden förändras. Månadsvis kommer vi i webbtidningen och i papperstidningen redovisa i procent vad vi fått in, utifrån den målsättning partiet satt upp. Det betyder att det framöver är anonymt att lämna bidrag till partiet.

Nu närmast behöver vi stärka partiets kampfond rejält. Vi uppmanar dig som sympatiserar med vårt parti – ge ett bidrag!

I juni är det EU-val och som vi tidigare informerat om ställer SKP upp. Det betyder att vi nu måste samla in pengar för att trycka valsedlar och att bekosta flygblad som kommer att delas ut i stora delar av landet. För varje krona vi får in kan vi trycka upp fler valsedlar och fler flygblad. Över de andra partierna regnar det bidrag. Vi har endast våra medlemmar och sympatisörer att förlita oss på. Tack vare er kan vi utnyttja valrörelsen för att stärka partiet och vi tar varje chans som ges att göra det. Därför vädjar vi nu om ert stöd.

Alla läsare kan också i slutet av varje månad följa resultatet av vår insamling som pågår året runt – men med extra fokus nu inför valet.

Vill du hjälpa oss att nå ännu större framgångar? Vill du hjälpa oss att få ut vår politik till ännu fler? Vill du hjälpa oss att bli ett ännu starkare alternativ till hela det kapitalistiska systemet? Då är du välkommen att donera en valfri summa till vår kampfond – varje krona räknas!

Plusgiro: 421 53 84-1
Bankgiro:  636-7080
Swish: 123 557 00 15

Om du önskar föra över pengar till ett konto som inte är knutet till partiet, så kan du kontakta oss på skp@skp.se.