Publicerad den

Nato-medlemskapet är fullbordat

Sweden is getting closer to NATO more and more clearly. Photo: Marek Studzinski/Pixabay

Idag har Nato-medlemskapet formellt godkänt och Sverige har trätt in i den euro-atlantiska imperialismens militära organisation. Även om det hela dragit ut på tiden var det dessvärre en väntad utveckling.

Kommunisterna har från första dagen motsatt sig Nato-medlemskapet eftersom det formaliserar det svenska medlemskapet i världens just nu starkaste imperialistiska organisation. Nato är den euro-atlantiska imperialismens spjutspets, vars bomber har fallit över otaliga länder och vars soldater finns utstationerade över hela världen, för att bevaka medlemsländernas kapitals intressen.

Bakom det svenska medlemskapet ligger skarpare internationella motsättningar och en strävan från det svenska kapitalets sida att sluta sig ännu tätare till bland annat en tyska och amerikanska imperialismen, med vilka man för tillfället har en intressegemenskap gentemot den ryska och kinesiska imperialismen. Det svenska kapitalet kan inte självt försvara sina intressen på den internationella arenan utan behöver hjälp – här kommer Nato in i bilden. 

När motsättningarna inom systemet skärps blir också risken för ett mer allmänt krig större och om utvecklingen tillåts fortsätta är risken stor att kriget blir verklighet. Det är dock inte oundvikligt.

I det arbetande folkets kamp, i Sverige och överallt annars i världen, för fred och för ett annat system, som inte oundvikligen leder till krig och fattigdom, finns också hoppet. Trots att det idag kan kännas avlägset insisterar vi på att det bara finns en verklig lösning på krigen och konflikterna – arbetarmakten och socialismen. Här finns hoppet och här finns framtiden. Här finns det enda alternativet.

Sörj därför inte – organisera!