Arbetarklassens Ryssland

25 kr

Beskrivning

Av Kata Dalström

Till utgångspunkt för min redogörelse vill jag taga Lenins märkliga tal om sovjetrepublikens uppgifter under den närmaste framtiden.

Detta tal hör jämte sovjetkongressens manifest i ordets allra vidaste betydelse till mänsklighetens dokument, vad proletariatets bästa och viljekraftigaste medlemmar syftat att en arbetarrepublik skall kunna ge sina medborgare. Man har, i den nu pågående striden i Ryssland mellan de revolutionära och de kontrarevolutionära, haft att brottas med hart när oövervinneliga svårigheter och det oaktat har den ryska sovjetrepubliken, den första socialistiska stat i världen, visat vad socialismen en gång när den är genomförd, har att bjuda en lidande mänsklighet. Bolsjevikerna, beljugna och förhånade, ha vågat handla där andra bara vågat tänka, och de ha fört ut i levande livet vad socialister i andra land blott i teori givit form t i sina djärvaste drömmar. De ha haft mod att följa de vägar Karl Marx stakat ut i sitt Kommunistiska manifest, de enda vägar en undertryckt klass kan komma fram på det gäller att föra socialismen från utopi till verklighet. Hur många felgrepp de än gjort sig skyldiga till, ett är dock visst: de ha genom införandet av proletariatets diktatur gjort det möjligt för arbetar- och bonderepubliken att genomföra ett socialistiskt samhällsskick.

Ytterligare information

Vikt 46 g
Författare

Kata Dalström