Blad ur de lagliga stöldernas historia

25 kr

Beskrivning

Av Kata Dalström

Kata kallar själv häftet för en vidräkning med stortjuvarna.

De skarpaste striderna mellan ena sidan socialdemokraterna och en liten grupp borgerligt radikala och andra sidan storkapitalismens rovriddarhorder – kommer att utkämpas om samhällets rätt till jord och naturrikedomar. Vårt krav på att dessa i så stor utsträckning som möjligt samlas i statens, eller rättare samhällets hand, för att komma landets samfällda bebyggare – ej blott storkapitalets män – till godo, stöter på ett förbittrat motstånd från storkapitalisternas sida. Alla dessa som på laglig eller olaglig väg, i sina händer samlat oerhörda ägodelar representerande miljoner; protestera. Vi skola komma ihåg att landets jord, skogar, gruvor och vattenfall innehavs i största utsträckning av just de stora godsägarna och fidelkomiss innehavarna samt av de stora bolagen.

Ytterligare information

Vikt 46 g
Författare

Kata Dalström