En bok för föräldrar

75 kr

Artikelnr: 0044 Kategorier: ,

Beskrivning

Den kände sovjetiske pedagogen och författaren Anton Makarenkos verksamhet åtnjuter erkännande av alla folk i Sovjetunionen och tilldrar sig brett intresse utomlands.

Rörande kärlek till barn, fin kännedom om deras psykologi och omsorg om deras framtid gjorde Makarenko till en framstående pedagog. Ett system för uppfostran i kollektiv blev resultatet av hans forskning.

En bok för föräldrar ägnas familjeuppfostran. Författaren går igenom uppfostringsproblem i familjen och vägar att övervinna dessa. Boken är skriven i skönlitterär form och avsedd för en bred läsekrets.

”Om ni satt ett barn till världen, betyder det att ni under många år måste ägna barnet hela er tankestyrka, hela er uppmärksamhet och hela er vilja. Ni får inte bara vara era barns pappa och chef, ni måste också vara organisatör för ert eget liv; för ni kan inte vara verksam som uppfostrare skild från er verksamhet som medborgare och från er självkänsla som en personlighet…

Familjekollektivets sammanhållning och enhet är e nödvändig förutsättning för en bra uppfostran… Den som verkligen vill uppfostra sina barn riktigt måste bevara enheten. Den är inte bara en nödvändighet för barnen, utan även för föräldrarna…

Auktoriteten måste finnas hos föräldrarna själva, oberoende av deras relation till barnen, men den är inte alls någon särskild talang. Den har sina rötter på en enda plats: i föräldrarnas uppträdande som innefattar alla enstaka sysslor eller rättare sagt pappans och mammans hela liv – arbete och tankar, vanor, känslor och ansträngningar.”

ANTON MAKARENKO

Ytterligare information

Vikt 459 g
Författare

Anton Makarenko