Materialismen och empiriokriticismen

50 kr

Artikelnr: 0006 Kategori:

Beskrivning

Materialismen och empiriokriticismen skrev Lenin vid en tidpunkt då den ryska tsarismen hade slagit ner revolutionen 1905-1907 och upprättat en skoningslös polisterror och reaktionen härskade på alla områden av samhällslivet. ”Förfall, demoralisering, splittring, upplösning, renegatskap och pornografi i stället för politik. Ökad dragning till den filosofiska idealismen. Mysticism såsom mask för kontrarevolutionära stämningar.” Med dessa ord beskrev Lenin situationen i landet efter den första ryska revolutionens nederlag. Det ideologiska rättfärdigandet av kontrarevolutionen och den religiösa mysticismens pånyttfödelse satt sin prägel på forskningen, litteraturen och konsten. I filosofin rådde de mest reaktionära formen för idealism, vilka förnekade lagbundenheten i naturens och samhällets utveckling och möjligheten att lära känna dessa processer. ”Gudaskapandet” fick vid spridning i borgerlig miljö, särskilt i intellektuella kretsar. Det var en reaktionär religiös filosofiriktning som hävdade att det ryska folket ”förlorat sin gud” som det nu gällde att ”återfinna”. Kontrarevolutionära krafter gjorde sitt bästa för att smutskasta arbetarklassen och dess parti och undergräva marxismen teoretiska grundvalar. Försvaret av den marxistiska filosofin blev under dessa förhållanden den viktigaste och aktuellaste uppgiften.

Ytterligare information

Vikt 510 g
Författare

Lenin

Boktyp

Bunden