Samtal med Joe Hills syster

20 kr

Beskrivning

Detta är ett nytryck broschyren som utgavs 1955 till 40-årsminnet.

Den 19 november 1915 arkebuserades i Salt Lake City en ung svensk emigrant, som blivit känd över hela den engelsk språkiga världen under namnet Joe Hill. Formellt avrättades Joe Hill för mord, reellt för sin ledande roll i den fackliga landsorganisationen IWW. Tillsammans med Sacco och Vanzetti, som efter en liknande parodisk rättegång, mördades i den elektriska stolen 1927, nämns Joe Hill som en av den amerikanska arbetarrörelsens martyrer. Med samma lugna övertygelse som de försvarade han sig och sina idéer. Gentemot den korrumperade domstolen, som medvetet dömde de oskyldiga till döden, fortsatte han intill de sista timmarna av sitt liv att formulera bitande sarkasmer. Joe Hill dog som åklagare, inte som en vars sak är förlorad.

Den svenske emigranten, som blev amerikanska arbetar rörelsens främste poet och sångare under åren 1910-1915, är långt mera känd i andra länder än i sitt eget hemland!

I denna artikel återger John Takman ett samtal med Joe Hills syster, den första muntliga intervju som någonsin gjorts med henne! Samtalet upptogs till stor del på band. Citerade formuleringar och uppgifter återges i väsentliga stycken efter denna bandupptagning. Endast smärre formella korrige ringar har företagits.

Ytterligare information

Vikt 30 g
Författare

John Takman