Kampfonden

Vi bygger vår verksamhet på ideellt arbete och ekonomiskt stöd från medlemmar och sympatisörer. Vill du bidra kan du sätta in en summa i vår kampfond.