Levande historia

KLASSKAMP, HISTORIEFÖRFALSKNING OCH DEN KAPITALISTISKA FÖRINTELSEN

Sveriges propagandaministerium heter Forum för Levande Historia, som enligt sin webbsida ”är en kunskaps- och kulturinstitution som saknar direkt motsvarighet någonstans i världen. Vårt uppdrag är att sprida kunskap och engagera.”

Kunskapen som Forum försöka sprida gäller bl. a. Förintelsen och ”Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer”.

Forum menar att För att förstå dagens situation är det viktigt att känna till historien.” SKP instämmer helt med detta. Men det är omöjligt att ”känna till” historien utan att ta hänsyn till klasserna inom samhället och konflikten mellan dessa klasser.

Sveriges Kommunistiska Parti om antikommunist kampanjen:

– Forum för levande historia –

Forums syn på historia är lika med kapitalisternas

Forum för levande historia nämner inte klasskampen direkt. Men dess version av historia är skriven från kapitalistklassens (borgarklassens) synpunkt, och är sålunda mycket selektiv. ”Kunskapen” som Forum framför är därmed i allra högsta grad subjektiv, och kommer ofta från källor som redan har avslöjats som opålitliga, t ex Robert Conquest och Richard Pipes.

Huvudpunkter i den information om historien som presenteras här på SKP:s sajt:

  • Kapitalismen är det grymmaste, mest destruktiva system som någonsin har funnits, och människor som försvarar det har diskvalificerat sig från all diskussion om mänskligt lidande eller välfärd.
  • Forums anklagelser mot kommunistiska regimer är baserade på lögner och halvsanningar. Det historiska sammanhanget saknas, och utan detta sammanhang kan kunskap inte uppnås.

Klasskonflikt är historiens drivkraft!
Läs mer

System och symtom

Händelser som äger rum eller påstås har ägt rum inom ramen för ett samhällssystem tolkas ofta som symtom, alltså de anses återspeglar systemets karaktär, eller dess inre väsen. Men det verkar som om vissa system är undantagna från tolkningsaktiviteter.
Läs mer…