Brott mot mänskligheten

Misär och förtidig död – livet i vinstens tjänst
1845 publicerades Friedrich Engels ”De arbetande klassernas situation i England”, en noggrann beskrivning av den misär och förtidiga död till vilka det kapitalistiska systemet dömde arbetare i England. Boken är högaktuellt idag, med tanke på de hundratals miljoner slavar och semi-slavar som förser i-länderna med allt från mineraler till mat och billiga elektronikprodukter. För att ladda ner Engels bok i PDF-format, klicka här.

Statlig narkotikahandel
Handel med narkotika betraktas som ett brott i de flesta länder, därför att den fördärvar människor och frodar kriminalitet. Men när Storbritannien, Holland och andra kapitalistiska länder höll på att etablera kolonier i Asien, drev de storskaliga narkotikahandel för att finansiera sina verksamheter. Liknande handel drivs idag av CIA, som framgår av The Politics av Heroin – CIA Complicity in the Global Drug Trade, av Alfred McCoy, professor of Southeast Asian History at the University of Wisconsin, Lawrence Hill Books, 1991.

Dödens fält i Guatemala
1999 måste president William Clinton erkänna att personal från CIA och USA:s armé hade dirigerat ett mångårigt folkmord i Guatemala. Minst 200.000 civila dödades, enligt FN:s Human Rights Mission. Läs mer…

Atombomben – Hiroshima och Nagasaki
Då Tyskland kapitulerade i maj1945 visste Truman-regeringen i Washington att Japan var berett att gör detsamma. Men president Truman förlängde avsiktligt kriget i väntan på att atombomben skulle färdigställas. Han ville skicka en varningssignal till Sovjetunionen. Tidigt i augusti släpptes atombomber på Hiroshima och Nagasaki, städer helt utan militär betydelse. Flera hundratusen civila dog, många hundratusentals fick fruktansvärda skador.(Se The Decision to Drop the Atomic Bomb and the Architecture of an American Myth, av Gar Alperovitz, amerikansk historiker.)

Dödens fält i Europa – Första Världskriget
Mot slutet av 1800-talet konkurrerade kapitalistiska länder som Storbritannien, Frankrike och Tyskland om kontroll av marknader och råvaror runt om i världen. Detta ledde till vad som kallas för det första världskriget, 1914-1918. Lenin och den stora irländska socialisten James Connolly varnade om och om igen för att Europas arbetarklass skulle slaktas i ett krig för att tjäna kapitalisternas intresse. Och de blev slaktade i miljontals.

Koreakriget
USA:s bombningen av Nordkorea på 1950-talet var en av de mest brutala angrepp i världshistoria. Flera miljoner civila dödades. Chefen för USA:s flyg Curtis Lemay sa att ”Vi skall omvandla Nordkorea till en parkeringsplats”. (Se North Korea, av historieprofessor Bruce Cumings, The New Press, 2004, och The Hidden History of the Korean War, av I. F. Stone)

Vietnamkriget
USA:s president Dwight D. Eisenhower förklarade 1953 att ”vi” måste lägga beslag på de viktiga mineralresurserna i Vietnam (som då var en fransk koloni) och Indonesien. Efter vietnameserna hade drivit ut de franska trupperna, satt USA igång ett krig som kostade ca 2 miljoner liv. Mätt i ton, var mängden bomber som fälldes på Vietnam större än den totala mängden som släpptes av alla deltagare tillsammans under i andra världskriget.

Slakten i Indonesien
1965 ordnade västmakterna en kupp mot Indonesiens valde president och installerade en marionettregering under Mohammad Suharto för att säkra stora multinationella förtagens tillgång till landets väldiga naturresurser. Ca 1,5 miljoner människor slaktades av den nya regering, som stöddes aktivt av bl a USA, Storbritannien och Australien. Blodbadet fortsatte senare i Ost Timor, också detta med stöd av västmakterna.(Sel Memoirs of an Economic Hitman, av John Perkins, Berrett-Koehler Publishers, 2004)

Blodbadet i Latin Amerika
1946 etablerades USA:s School of the Americas (numera Western Hemisphere Institute for Security Cooperation) i Panama för att undervisa i mord- och tortyrteknik samt taktik för att kväva folkrörelser. Eleverna var polis- och militärbefäl från diktatoriska latinamerikanska regimer som stöddes av USA. Under många decennier dränktes Latinamerika i arbetarnas och böndernas blod med hjälp av lärdomar från SoA.

Blodbadet i Angola
1975 befriades Angola från portugesiskt kolonialstyre. Kampen leddes av MPLA, en marxistisk-leninistisk organisation som fick massivt förtroende i landets första fria val, och även efteråt. Men fram till 2002 drevs ett blodigt inbördeskrig av UNITA, en organisation som var finansierad och beväpnad av USA och apartheidregimen i Sydafrika. UNITA:s ledare Jonas Savimbi fick ett entusiastiskt mottagande hos USA:s kongress.

Irakiska byar utsatta för giftgas
Giftgas användes av båda sidor i det första världskriget. Strax därefter blev gasen förbjuden enligt internationell överenkommelse. Saddam Hussein blev anklagad för att ha använt giftgas mot en kurdisk by i norra Irak under 1980-talet. Men på 1920-talet i Irak, som då var kontrollerat av Storbritannien, använde Royal Air Force giftgasbomber mot Irakiska byar för att slå ner på ”upprorsmakare”. Initiativtagare till detta var Winston Churchill, som inte kunde fatta varför vissa av hans kolleger hade invändningar. (Se Air Power and Colonial Control, av David E. Omissi, Manchester University Press, 1990).