Den Kapitalistiska Förintelsen

Under 1500-talet började representanter för den europeiska marknadsekonomin en frenetisk jakt efter vinster i den s k Nya Världen. Som ett resultat av deras ansträngningar försvann ca 90% av ursprungsbefolkningen i Latinamerika, och ca 97,5% i Nordamerika, i en av historiens största och mest utdragna folkmord.

Dödstalet fortsatt att öka i takt med utvecklingen av kapitalismen. Enligt den brittiske historikern Eric Hobsbawn gick ca 100 miljoner människor under mellan 1815 och 1914 som följd av kapitalisternas vinstbegär. Denna siffra omfattar inte de ca 20 miljoner som offrades i frihandelns namn i Indien under 1980-talet.

Det var vid första världskriget som den kapitalistiska dödsmaskinen verkligen kom igång. Sedan dess har kapitalisternas strävan att dominera den globala ekonomin lett till en förintelse av enorma proportioner.

Mellan 1914 och 2004 har kapitalisternas ständiga jakt efter större vinster lett till förtidig död för miljoner människor världen över, som följd av krig, svält och sjukdom.

Tabellen nedan är en uppskattning av antalet döda som orsakades av krig, svält eller sjukdom under den kapitalistiska förintelsen 1914-2007. Obs! Uppskattningen är inte fullständig.

Första världskriget  22 miljoner
14 nationer angriper Sovjetunion, 1918-22 14 miljoner
Japansk aggresion i Kina, 1935-45 22 miljoner
Tyska koncentrationsläger och dödspatruller, 1933-45 10 miljoner
Andra världskriget, sovjetiska medborgare,
exkl. 2 miljoner ryska judar i tyska läger
18 miljoner
Andra världskriget, exkl. ovanstående 34 miljoner
Koreakriget, 1950-53 2 miljoner
Vietnam, Laos, Kambodja, 1964-75 3 miljoner
Indonesien, 1965-66 2 miljoner
Irak, bombningar och sanktioner, 1992-99 2 miljoner
Irak, krig 2003-, minimalt 1 miljoner
Svält, 1970-1990, (24.000 per dag året runt), minimalt 185 miljoner
Barn under 5 år, brist på medicinsk behandling,
beräknad kostnad per barn ca SEK 15, 1990-2007
280 miljoner
Svält, 1990-2007, 30 miljoner/år 540 miljoner
Totalt     1.135 miljoner

Källor: Encyclopedia Britannica, FN rapporter, How the other half dies, av Susan George, Penguin Books, 1986.

Observera att dessa siffror inte omfattar dödsfall på grund av sjukdomar hos barn över fem år som enkelt kunnat förhindras. De visar inte det elände som är resultatet av slavlöner, barnarbete, brist på utbildning, brist på grundläggande hälsovård eller arbetslöshet. Omkring en tredjedel av världens vuxna är utan arbete, enligt FN:s International Labor Organization (Internationella arbetsorganisationen).

Inte heller omfattar siffrorna antalet barn med hjärna och kropp som aldrig kommer att utvecklas riktigt eftersom de inte får tillräckligt med näring under sina tio första år i livet.

Siffrorna inkluderar inte det omätbara slöseriet med mänsklig intelligens och energi i ett system som hindrar att så många människor får en rimlig utbildning och en god bostad. Inte heller det omätbara lidandet hos hundratals miljoner människor som aldrig kommer att få ett fast jobb eller en hygglig inkomst.

Siffrorna omfattar inte de barn och vuxna av båda könen som det kapitalistiska systemet tvingar att sälja sina sexualorgan och analöppningar till turister från OECD-länderna, så att de kan tjäna tillräckligt med pengar för att de och deras familjer skall kunna överleva.