Ett urval av utgivna SKP-flygblad (i PDF-format):

skattepolitik
För en ny skattepolitik, 2013.

privatiseringsflygblad skp_ordet
För en välfärd i samhällets ägo, 2012.                SKP tar ordet, 2013.

 
Första maj 2012.                                                           Rätten till arbete, 2011.

Int. kvinnodagen 2012.                                              Angående finanskrisen, 2008.

 

Material kan beställas via particentralen.