I lördags demonstrerade tusentals människor mot NATO-ländernas militära närvaro i landet. SKP hade ett kraftfullt block …

Nittonsjutton – Partiet

Ny låt till stöd för Sveriges Kommunistiska Parti! Musik speglar alltid samhället i varje given tid. …

Korea och imperialismen

Den koreanska halvön har drabbats hårt av imperialismens härjningar. De japanska imperialisterna plundrade landet till det …