Miljontals människor i hela världen befinner sig på flykt undan svält och nöd, miljökatastrofer, krig, underutveckling och förföljelse. Bakom flyktingströmmarna ligger omätliga mänskliga tragedier och lidande för dem som känner sig tvungna att lämna sina hem och anhöriga. Samtidigt innebär denna folkvandring stora sociala, politiska och ekonomiska spänningar och påfrestningar för flyktingarnas mottagarländer. Invandrar- och flyktingpolitiken kan enligt vår uppfattning inte skiljas från den antimonopolistiska och antiimperialistiska kampen i övrigt….

Problemen med denna folkvandring kan i grunden endast lösas genom kampen för en ny, rättvis ekonomisk världsordning, likaberättigad och demokratisk utveckling för u-länderna och bred antiimperialistisk solidaritet. Så länge kapitalistiska marknadskrafter styr den internationella utvecklingen måste vi också räkna med flyktingströmmar som ökar i takt med att klyftan växer mellan fattiga och rika länder. Flyktingpolitiken måste därför sättas i samband med vårt lands bistånds- och utrikespolitik. Vår utgångspunkt ä att varje människa vill leva och kunna utvecklas i sina hemtrakter. Därför måste politiskt och ekonomiskt alla ansträngningar vidtas för att folken inte ska tvingas på flykt….

Ekonomisk kris och sociala nedskärningar bildar också i Sverige i allt större utsträckning grogrund för invandrarfientlighet och rasism. Högerextremistiska kretsar utnyttjar situationen för att avleda missnöjet från de ekonomiskt och politiskt ansvariga för problemen och söker i stället stämpla flyktingarna och asylsökande som syndabockar. Vi kräver att rasistiska, nyfascistiska och högerextremistiska organisationer förbjuds och att alla möjliga åtgärder vidtas för att förhindra en eskalation av våld och hat mot de svagaste länken i samhället. Rasistisk och nyfascistisk verksamhet har ingenting att göra med demokrati – det är ett hot mot demokratin. Utgångspunkten för den samhälleliga synen måste vara att alla invånare i landet oberoende av ras, religion eller nationell bakgrund är jämlika, har samma rättigheter och samma skyldigheter….

Det svenska samhället är politiskt och socialt inte homogent. På samma sätt som klassklyftor och enskilda intressen skiljer synen på andra samhällsfrågor, så är också uppfattningar delade angående flykting- och invandrarpolitiken. Vår syn måste styras av de arbetandes intressen och därmed av gemensakp och solidaritet.”

Ur partiets Riktlinjer för landets invandrar- och flyktingpolitik
antagna på APK:s 30:e kongress 31 okt-1 nov 1992