SKP:s partistyrelse

SKP:s partistyrelse,vald på den 38:e kongressen den 13-16 maj 2021, består av följande ledamöter:

Panos Alepliotis
Victor Diaz De Filippi
Karl Gunnarsson
Håkan Jönsson
Per-Olof Jönsson
Aris Patris
Zahira Sarhan
Simon Skretting
Winnie Svendsen
Andreas Sörensen
Marina Weilguni
Ilya Zorikhin-Nilsson

Partistyrelsen är partiets högsta beslutande organ mellan kongresserna.

Arbetsutskottet, som leder partiets dagliga arbete, består av:

Andreas Sörensen, Ordförande
Håkan Jönsson, Sekreterare
Karl Gunnarsson, Internationell sekreterare
Ilya Zorkhin-Nilsson, Kassör