Tolv kamrater inom blandade yrken, blandande åldrar och med en bredd erfarenheter valdes enhälligt att utgöra den nya partistyrelsen.


Arbetsutskottet:
Ordförande: Andreas Sörensen
Partisekreterare: Håkan Jönsson
Internationell sekreterare: Ilya Zorikhin-Nilsson

Sveriges Kommunistiska Partis 37:e kongress, Stockholm, den 26-28:e maj 2017