Nordiskt sommarläger erbjuder en veckas semester i goda kamraters sällskap med föreläsningar, sport, sociala aktiviteter, en mat motsvarandes en finare restaurang och mycket mer. Allt detta till ett pris av bara 1200 kr. Dessutom extrapris för arbetslösa ungdomar.

Sommarlägret 2014 hålls i Norge, delta du också!