Bli medlem i SKP

Kämpa med oss för ett socialistiskt Sverige, fritt från förtryck och exploatering!

Ett medlemskap i ett kommunistiskt parti är inget att ta lätt på, utan det är ett stort ansvar. När du går in som medlem i vårt parti följer en rad skyldigheter, såväl som rättigheter.

För att upprätthålla en bra kultur inom vårt parti och för att kunna kämpa oss fram till rollen som arbetarklassens förtrupp har vi ett antal bestämmelser som reglerar medlemskapet.

Vi kräver att man ställer sig bakom partiets program och stadgar och betalar medlemsavgiften och vi kräver av varje medlem en bra skolning. Det betyder att varje medlem ska ha genomgått vår kommunistiska grundkurs, såväl som vår kommunistiska fördjupningskurs. Dessa två ger inte bara en grund att stå på vad gäller den ideologiska förståelsen av vår rörelse och vår samtid, utan ger också möjlighet att delta i interna ideologiska debatter. Kravet på skolning är därför också ett demokratiskt krav.

Vi kräver av varje medlem aktivitet. Det betyder inte att vi kräver aktivitet hela tiden, utan att vi kräver en aktivitet anpassad till varje livssituation. Där den ena kan vara aktiv, kan den andra inte. Vi strävar dock inte efter passiva medlemmar, utan vi vill att våra medlemmar ska vara aktiva.

Av varje medlem kräver vi ett kandidatår innan ett fullt medlemskap går att få. Det betyder att varje ny medlem får en mentor att diskutera med och som kan leda kandidatmedlemmen in i partiet och göra klart skyldigheter och rättigheter. Detta gör att den nya medlemmen är så förberedd som möjligt för ett medlemskap, när den dagen väl är inne och kandidatåret gör också att vi skapa en solid kader, där medlemmarna inte går ut och in efter eget tycke.

Vi vill vara tydliga med att ett medlemskap förpliktigar och om du, efter att ha läst detta, inte känner dig redo för ett medlemskap, så finns det andra sätt att stödja partiet på. Det går att stödja partiet ekonomiskt genom att bidra till vår kampfond, det går att sprida vår tidning eller delta i våra kampanjer. Det går att delta i våra manifestationer och aktioner. Det går att delta i våra studiekurser och andra öppna möten.

Fortfarande intresserad av ett medlemskap? Då är du mer än välkommen att göra en ansökan nedan genom att fylla i de efterfrågade uppgifterna så kommer en representant från partiet att kontakta dig.

Kom ihåg att vårt mål inte är något annat än den socialistiska revolutionen och byggandet av ett helt nytt samhälle. Vårt mål kräver ett parti som består av de mest kunniga, de mest drivna och de mest aktiva delarna av det arbetande folket. Vi tar vår uppgift på allvar – kom med och hjälp oss framåt!

    * Obligatoriskt