Klasskonflikt är historiens drivkraft!

Sedan ca 6.000 år har de flesta samhällen innehållit två klasser – en liten minoritet som äger produktionssystemet, och en stor majoritet som producerar de varor och tjänster som behövs för att samhället skall fortleva.

Minoriteten har i alla år haft bestämmelserätt över vad som produceras, hur mycket, och hur produkterna fördelas. De har alltid försökt att lägga beslag på den största delen av produktionen.

Majoriteten har ofta försökt att ändra förhållanden och att själva få bestämma över produktionssystemet. Varenda gång har de mötts med blodigt och ofta hänsynslöst våld från ägarna, som till varje pris vill behålla sin makt.

Kampen mellan dessa klasser har varit den fundamentala drivkraften i samhället, och vad vi kallar för ”historien” är ingenting annat än beskrivningen av hur denna kamp utvecklats.

Ägarklassen har i modern tid (ungefär sedan 1600-talet, men utvecklingen varierar mellan länder) kommit att bestå av kapitalister. I Ryssland 1917-1918 tog arbetarklassen makten över produktionssystemet för första gången i världens historia. Revolutionen blev en inspiration för arbetare i många andra länder.

Revolutionen blev en chock för kapitalisterna, som lanserade ett blodigt angrepp på den nya nationen. Detta var början på ett krig mot socialism som pågår ännu idag. Kommunistregimer i Sovjetunion och andra länder försökte behålla arbetarklassens makt. Att ignorera kapitalisternas krigsföring samt de brott mot mänskligheten som har begåtts under jakten efter vinster är att förfalska historien.