Marxismens huvudprinciper

Den filosofiska grunden för Marxismen består av den dialektiska materialismen.

Dialektiken:

  • Saker, fenomen och processer kan ej begripas i sin ensamhet, utan endast genom deras förhållande med andra saker, fenomen och processer.
  • Naturen är i ett tillstånd av kontinuerlig rörelse och förändring.
  • Utveckling innebär en kontinuerlig process med kvalitativa förändringar som leder till kvalitativa förändringar som ofta förekommer plötsligt och snabbt.
  • Interna motsägelser är latenta i alla saker, fenomen och processer, eftersom alla har negativa och positiva aspekter, ett förflutet och en framtid, någonting som upphör och något som uppstår. Konflikten mellan dessa är utvecklingens drivkraft, och kan vara positiva eller negativa.

Materialismen:

  • Universum består av materia, som uppstår i till synes ändlösa variationer.
  • Materia – naturen – är en objektiv verklighet som är oberoende av vårt medvetande.
  • Materia är källan till alla sinnesintryck, upplevelser, idéer och medvetande.
  • Naturen och naturens lagar kan utforskas och begripas på ett objektivt sätt – det finns inga saker, fenomen och processer som inte kan begripas, utan endast saker, fenomen och processer som vi ännu inte har begripit.

Ovanstående principer utvecklades av Karl Marx och Friedrich Engels på 1800-talet. De är fundamentala för all modern vetenskap.