Vilken bedrift!

En statlig svensk myndighet – Forum för levande historia – har fått regeringens uppdrag att bedöma och fördöma andra länders historia. Förspelet till de svenska domarnas räder efter kommunismen och dess påstådda brott är att Europarådet för drygt ett år sedan antog en resolution från Göteborgsmoderaten Göran Lindblad som uppmanade Europas länder att ansluta sig till 2000-talets kommunisthets. Resolutionens genomslagskraft blev inte sådan att alla länder kunde åläggas kampanjen utan nu är den frivillig. Och Sverige vill. Och Tjeckien vill och har förbjudit det kommunistiska ungdomsförbundet. Och Ungern vill som har dömt sex ledande kommunister till villkorliga straff med felaktig anklagelse. Dock blev de friade i andra instans och ärendet pågår. Och Tyskland jagade kommunister redan på 1950-talet.

I Mellaneuropa har man länge försökt jämställa kommunismen med fascismen under begreppet totalitär. Men fascismen kom till makten med hjälp av näringsliv och militär i en kapitalism i kris som var riktad mot kommunisterna. Det behövdes en Mussolini, en Hitler och en Franco för att det inte skulle bli revolution som i Sovjetunionen. När det i dagarna uppmärksammas att de första tyska koncentrationslägren stod klara för 75 år sedan medger till och med åsiktsindustrin att kommunisterna hörde till de första som häktades.

Och varför denna bedrift och denna halsbrytande logik?

Jo, kommunismen får inte framstå som ett alternativ till en alltmer rutten kapitalism. En ung generation som har myntat parollen ”En annan värld är möjlig” ska inte leta i socialistisk riktning. Något kommunistiskt samhälle har ju hittills aldrig funnits utan bara socialistiska samhällen under uppbyggnad. Varför är då 190-årige Marx och 160-åriga Kommunistiska Manifestet så levande? Hos Marx och hans skrifter och i arbetarrörelsens kamp finns visionen om rättvisa, jämställdhet och alla människors lika värde som tilltalar en ung generation. Det vet moderaterna och andra högerkrafter mycket väl.

Den unga generationen, Sveriges gymnasieelever, som i åratal inte haft historia på schemat har nu utsetts till mottagare för borgerlighetens historieförfalskning. Ett gott råd: Låt varje land självt ta ansvar för sitt förflutna. Och det gäller i lika hög grad Sverige.

Sveriges Kommunistiska Parti