Kommunisterna höll valupptaktsmöte och valkonferens

Riksdagslistan och kommunisternas program inför det stundande valet fastställdes.

Ett pressmeddelande med följande innehåll sammanfattar valupptaktsmötets slutsatser:

Sveriges Kommunistiska Parti genomförde helgen den 10-11 april i Stockholm partiets centrala valupptaktsmöte. Ett möte vars uppgift var att fastställa det program partiet går till val på samt att fastställa partiets riksdagslista.