Publicerad den

Norska Nobelkommittén visar sitt klassförakt

Att tilldela den Europeiska Unionen årets fredspris visar att den Norska Nobelkommittén än en gång har överträffat sig själv i politisk inskränkthet och öppet klassförakt.

Att EU befinner sig i öppet krig mot unionens invånare är inget som bekymrar de som utser fredspristagare. Att ge priset till en organisation som envetet varje dag, varje vecka, månad och år arbetar för att förslava dess invånare är inte bara skamligt, det är vidrigt och fyllt av hat. EU har skapat ett Europas trasproletariat som för att överleva reser runt i unionens länder för att söka mat för dagen. Till Sverige söker sig en del av detta trasproletariat för att finna mat för dagen som bärplockare, man tvingas bo i eländiga och skamliga tältläger i skogarna med hela familjer för att finna bär som säljs till ockrare. Andra ser vi på svenska hotell, byggarbetsplatser, som städare och på barer och restauranger där de tvingas sälja sin arbetskraft till svältlöner. Man har fråntagit stora delar av Europas arbetarklass rätten att fackligt organisera sig för att hävda rimliga villkor på arbetsmarknaden. Man har skapat en marknad där unionens flickor förvandlats till sexleksaker som säljs på en kriminell och avskyvärd marknad. Man accepterar de regeringar i unionen som ägnar sig åt organiserad förföljelse av romer. Man accepterar att asylsökande avvisas till en säker död i icke sjödugliga farkoster på Medelhavet. Man avsätter folkvalda regeringar och ersätter dessa med av unionen godkända experter. EU deltar i utplundringen av Afrikas folk. EU har träffat förmånliga handelsavtal med ockupationsmakten Israel.

Vi skäms å vårt broderfolks vägnar när det tvingas att vara värdland för en sådan organisation som den Norska Nobelkommittén.

Sveriges Kommunistiska Parti