Publicerad den

Uttalande mot fascistbrotten i Ukraina under USA- och EU-flagg

SKP fördömer det fascistiska illdådet, den 2 maj mot Fackföreningshuset i Odessa, Ukraina då fler än 40 militanta antifascister, kommunister, medlemmar i fackföreningar och folkliga organisationer brändes levande. Våra innerliga kondoleanser går till deras familjer, nära och kära.

Skulden för det ökade våldet och repressionen mot folket i östra Ukraina måste tillskrivas regeringen i Kiev som själv är en produkt av den statskupp som finansierats och iscensatts av USA och EU. Dessa imperialistiska sammanslutningar använder organiserade fascistiska styrkor för att säkerställa den ordning de eftersträvar: Främst att befästa krigsapparaten NATO på ukrainskt territorium, för vidare krig mot Ryssland, för att vinna dess rika råvarutillgångar, för världsherraväldet och arbetarklassens absoluta underkastelse.

Valet att spetsa till situationen genom att sända militära krafter, införa nya sanktioner mot Ryssland och att i region efter region förbjuda Ukrainas Kommunistiska Parti tillför bränsle som ökar faran för att antända gnistan till ett större krig med oräkneliga offer och förstörelse.

Det svenska folket måste inse och fördöma att Sveriges regering och riksdag under EU/USA-och NATO-flagg samarbetar med den ideologiska fascismen. Mot folkmajoritetens vilja att stå neutralt och alliansfritt håller de på att dra in vårt land i ett farligt krig. Sverige som allt oftare deltar i imperialistiska krigsföretag och statsomvälvande verksamhet osäkrar nu också vårt lands territorium genom krigsretoriken och provokationerna mot Ryssland.

När Sverige säger sig stödja genomförande av demokrati i annat land, bl.a. genom sina ambassader fungerar de i praktiken ”femtekolonnare” för att  öppna de länder som på ett eller annat sätt går emot maktanspråken från USA/EU;s monopolföretag.

Kapitalism är inte demokrati. Kapitalism är oligarki- endast för fåtalet.

Demokrati och fred byggs endast med socialism.

Sverige ut ur EU!

Bojkotta EU-valet!

Nej till NATO!

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)

Kjell Bygdén
Internationella Utskottet