8 mars är DIN dag – den Internationella Kvinnodagen

Sveriges kvinnor upplever inte krig, flyktingläger, kidnappning, stening och förnedring. Vi behöver inte tigga på gatorna. Men i vårt rika land är inte de grundläggande behoven som arbete, rättvis lön, en bostad med skälig hyra, hälsa, välfärd, erkännande och jämställdhet tryggade. Vi har anledning att vara rädda för att våra ungdomar far illa. Flera av problemen delar vi med männen.

I Sverige har Centrum för genusvetenskap ett nationellt uppdrag att bilda opinion för ökad kunskap kring jämställdhet. Forskning behövs men leder inte till resultat utan insikten att det är den kapitalistiska samhällsordningen som står i vägen för verklig jämställdhet för kvinnor och män. Det talas gärna allmänt om ”strukturer”. Ja, det är vårt kapitalistiska, kommersialiserade, våldsfixerade och sexistiska samhället som, med dels osynlig makt, försvårar kvinnans emancipation.

Hur ska ”feministisk ekonomi” vinna över kapitalet på banker och börser? Hur ska ”feministisk utrikespolitik” förbättra världen? Det räcker inte med en kvinna till utrikesminister om analysen av världen utgår från en världsbild som skapas av imperialismen – av USA/NATO och EU.

I Sverige lever kvinnor från världens alla hörn. Vi lär av varandra och berikar vår världsbild med kunskap om kvinnors kamp mot krig, förtryck och förnedring, för kvinnors rättigheter och internationell solidaritet.

Vi står upp för:
Arbete åt alla och rättvis lön
6 timmars arbetsdag
Alla människors lika värde
Internationell solidaritet

Vi står upp mot:
Krig, NATO och vapenhandel

Ingen klasskamp utan kvinnokamp, ingen kvinnokamp utan klasskamp!