Publicerad den

70 år sedan Segerdagen! Aldrig mer fascism!

I år är det 70 år sedan den röda fanan planterades av Sovjetunionens Röda armé på spillrorna av Berlins riksdagshus. Detta signalerade ett slut på den fasansfulla krigs- och förintelseapparat som utgjordes av Hitlertyskland.

Många paralleller går att dra från dåtiden. En av dem är att kapitalism föder fascism och en annan är att kommunismen är den enda konsekvent antikapitalistiska och antifascistiska rörelsen. Den röda fanan på Berlins sönderbombade riksdagshus representerade det blod som det sovjetiska folket och världskommunismen fått betala för sitt enträgna motstånd mot fascismen. Det var också en symbol för fred, socialism och framtidstro. Men framförallt var det en symbol för de förtrycktas seger över sina förtryckare. Vi nutida kommunister ska vara stolta över att fortsätta verka under denna fana och hedra de som gått före oss genom att intensifiera kampen för fred och socialism och genom att ta striden mot NATO:s översitteri och dess fascistiska allierade!

Länge leve Segerdagen!
Länge leve socialismen!

Artiklar ur tidningen Riktpunkt:
70 år sedan segerdagen (Riktpunkt 3/2015)
Sovjetunionen som besegrade det fascistiska Tyskland (Riktpunkt.nu)

Arrangemang: 9 maj – 70 år sedan Segerdagen! Aldrig mer fascism!
Stockholm

Samling Slussen, 12.00 avmarsch mot La Mano 12.30

Malmö
Gustav Adolfs torg 14.00

Uddevalla
Kungstorget 11.00-12.00

Övrigt
Övriga organisationer delar ut flygblad.