Publicerad den

72 år efter folkens stora antifascistiska seger

Europeiska Kommunistiska Initiativet arrangerade ett evenemang där man firade minnet av det fascistiska Tysklands kapitulation efter de sovjetiska soldaternas seger den 9 maj 1945.

Europeiska Kommunistiska Initiativet arrangerade den 7 maj ett evenemang i Berlin på temat ”9 maj, 72 år efter folkens stora antifascistiska seger. Vi fortsätter kampen mot EU-kapitalets historieförvrängning. För störtandet av systemet som skapar kriser, krig och fascism.”

På morgonen den 7 maj besökte Europeiska Kommunistiska Initiativets partier det sovjetiska krigsmonumentet i Treptowerparken. Monumentet restes till minne av de tusentals soldater från den Röda Armén som miste sina liv i det ödesdigra slaget om Berlin som utkämpades från april till maj 1945. Parken är också en gravplats för dessa tusentals soldater.

Den representativa statyn av den sovjetiske soldaten står placerad vid monumentets mitt.

Evenemangets program fortsatte med de kommunistiska partierna och dess representanters inlägg som ingår i ”Initiativet” och en konsert med Röda Arméns sånger och andra revolutionära sånger. Efter öppningstalen från KKE:s och TKP:s representanter slog de deltagande partierna fast att trots imperialisternas försök att förvränga historien kan inte det faktum att segern mot fascismen tillhör Röda armén mörkläggas.

Europeiska Kommunistiska Initiativets sekretariat påpekade följande i dess uttalande och i sin kallelse till evenemanget och med hänvisning till betydelsen av folkens stora antifascistiska seger:

”Den 1 maj 1945 fladdrade den röda flaggan med hammaren och skäran, Sovjetunionens flagga, över Riksdagshuset i Berlin. Den 9 maj kapitulerade det fascistiska Tyskland villkorslöst. Segern bekräftades på detta sätt mot det fascistiska imperialistiska blocket. Röda armén och Sovjetunionen spelade en avgörande roll i krossandet av fascismen med enorma förluster och uppoffringar till förmån för folkens frigörelse.

EU och borgarklasserna i varje land försöker att utradera denna historiska sanning. De vill omskriva historien så att de lärdomar som kan stärka folkens kamp tas bort. De förfalskar historien och händelserna från denna period och fortsätter försöken att ge den 9 maj namnet ”Europas dag” och jämställer provokativt kommunismen med det fascistiska monstret. EU kommer den 6 maj att öppna det så kallade ”Europeiska historiehuset” i Bryssel med målet att göra historieförfalskningen systematisk vilken har förgiftat arbetarklassen och det folkliga medvetandet under lång tid med i synnerhet ungdomen i sikte.

Mot bakgrund av allt detta fortsätter vi, det Europeiska Kommunistiska Initiativet, att inspireras och kampen mot EU-kapitalets historieförfalskningar. För störtandet av det ruttna kapitalistiska systemet som ger upphov till kriser, krig och fascism.”

De deltagande partierna vad ombedda att hålla vars ett kortare tal.

SKPs representant framförde följande tal:
Kamp mot historieförfalskningen

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) hälsar kamraterna i KKE och TKP och tackar dem för att ha ordnat detta seminarium! Vi uppskattar det arbete som våra kamrater har lagt ner.

Fascismen, som är den öppet terroristiska diktatur som utövas av finanskapitalets mest reaktionära del i respektive land, fick sitt allra mest reaktionära uttryck i Tyskland. Den tyska fascismen var både det tyska finanskapitalets diktatur och ett angrepp på Sovjetunionen och socialismen, i namn av alla västländernas finanskapital. Den tyska fascismen organiserade inte bara en utrotningspolitik gentemot judar och andra minoriteter, utan också mot Sovjetunionens folk. Den tyska fascismen spelade, enligt Dimitrov, rollen som ”spjutspets för den internationella kontrarevolutionen, som huvudanstiftare av det imperialistiska kriget och som initiativtagare till ett korståg mot Sovjetunionen…”

Under loppet av kriget omkom mer än 25 miljoner sovjetmedborgare, bland annat de bästa och mest beslutsamma krafterna i Sovjetunionens kommunistiska parti. Borgerliga historieskrivare ”glömmer” kommunisternas uppoffringar och hjältemodiga handlingar och försöker att likställa Sovjetunionen och det fascistiska Tyskland genom pseudo-teorier om ”totalitär ideologi” eller ”extremism”. Vi måste bekämpa sådana tendenser – det är något respekten för de döda uppmanar oss till.

Vad gäller Sverige måste vi också kämpa mot den svenska härskande klassens ”officiella” historieskrivning. Man säger till oss att socialdemokraternas ansvarsfulla politik förhindrade ett krig och att Sverige var neutralt under det andra världskriget. Det är de svenska kommunisternas uppgift att visa att ett svenska krigsdeltagande förhindrades tack vare Sovjetunionen, att Sovjetunionen i april 1940 förhindrade att Tyskland angrep Sverige. Vi måste betona att Sverige konsekvent tog ställning för nazismen, att den svenska kungen gratulerade Hitler när denne hävdade att han hade besegrat Sovjetunionen. Vi måste visa att Per-Albin Hansson, som var Sveriges socialdemokratiske statsminister under kriget, hade rätt när han sa att den svenska beredskapen för krig var god – vi måste bara lägga till att beredskapen för krig mot Tyskland var dålig, eftersom de svenska soldaterna var förlagda till den finska gränsen, redo för en invasion av Sovjetunionen.

En riktig förståelse av historien är grundläggande för utvecklingen av det politiska medvetandet och det är en central del av vårt arbete. Den kommunistiska rörelsen har en stolt historia, och de borgerliga historieskrivarna får inte tillåtas att förfalska denna historia. Vi får aldrig glömma den hjältemodiga kampen mot utsugning, krig och kapitalism. Befrielsedagen representerar ett av arbetarrörelsens stoltaste ögonblick, den representerar socialismens seger över fascismen och visar oss vad som är möjligt. Låt oss inte glömma detta och låt oss förhindra att kapitalisterna gömmer och döljer detta.

Kransarna är från de kommunistiska partier som deltog.

Följande fjorton kommunistiska partier deltog i evenemanget:

Frankrikes Revolutionära Kommunistiska Parti

Frankrikes samling för kommunistisk pånyttfödelse

Greklands Kommunistiska Parti

Irlands Arbetarparti

Kommunistiskt Parti, Italien

Spanska folkens kommunistiska parti

Kroatiens Socialistiska Arbetarparti

Vitryska kommunistiska partiets arbetarsektion (CPSU)

Norges Kommunistiska Parti

Ungerns Arbetarparti

Polens Kommunistiska Parti

Ryska Kommunistiska Arbetarpartiet

Sveriges Kommunistiska Parti

Turkiets Kommunistiska Parti

En representant från Tyska Kommunistiska Partiet närvarade också.