Publicerad den

Nittonsjutton – Partiet

Ny låt till stöd för Sveriges Kommunistiska Parti!

Musik speglar alltid samhället i varje given tid. Den uttrycker människors tankar, farhågor och förhoppningar och kan verka i mer eller mindre progressiv riktning. Men musik kan också vara något större, den kan bli mobiliserad konst – när konsten sätts i samhällsförändringens tjänst.
Vi är mycket stolta över att kunna presentera vår egen artist, sprungen direkt ur arbetarklassens vrede och organisationens löfte:
”vägen den är lång men kamrater vi vet, de vackraste dagarna har vi ännu ej levt!”