Publicerad den

Låt inte utsugarnas fina ord lura er!


Med namnet Toppmöte för rättvisa jobb och tillväxt träffades företrädare för medlemsländerna i EU, samt representanter för både fackföreningar och arbetsköparorganisationer för att diskutera och skriva under den så kallade Pelaren för sociala rättigheter. Denna pelare är ingenting annat än ett slag i ansiktet på arbetarna och folken runt om i Europa och toppmötet är ett spel för gallerierna; det enda de europeiska imperialisterna erbjuder Europas folk är vackra fraser för att skyla över en allt brutalare verklighet.

Pelaren slår fast att

  • Alla har rätt till en kvalitativ och inkluderande utbildning, träning och livslångt lärande

Vad betyder detta för arbetarna som ser att skolan sorterar bort deras barn och stänger dem ute? Vad betyder detta för folket som ser skolorna kollapsa och finanskapitalet flytta miljoner och åter miljoner ur skolorna till de egna fickorna?

Pelaren slår fast att

  • Jämlikhet i behandling och möjligheter mellan kvinnor och män måste försäkras och att kvinnor och män har rätt till lika lön för arbete av lika värde

Vad betyder det för alla de tusentals och åter tusentals kvinnor som dagligen trakasseras och förnedras? Vad betyder det för alla de kvinnor som hela sina liv tvingats utstå det dubbla förtryck som kapitalismen påtvingat dem? Vad betyder detta för alla de arbetande kvinnor som alltid fått se sitt arbete nedvärderat och förringat?

Pelaren slår fast att

  • Alla har rätt till likvärdig behandling och lika möjligheter vad gäller anställning, socialt skydd, utbildning och tillgång till varor och tjänster oavsett kön, rasmässigt eller etniskt ursprung, religion eller tro, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

Vad betyder detta för de tiotusentals flyktingar som varje år drunknar i Medelhavet? Vad betyder det för alla de med annan sexuell läggning som dagligen trakasseras, förnedras och förföljs? Vad betyder detta för de hundratusentals flyktingar som tvingas gömma sig för att inte skickas tillbaka till en säker död?

Pelaren slår fast att

  • Alla har rätt till läglig och skräddarsydd assistans för att hjälpa dem till anställning eller självanställning

Vad betyder detta för de tiotusentals som tvingas förnedra sig hos Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för att de är för sjuka för att arbeta? Vad betyder detta för de hundratusentals arbetslösa i Sverige?

Pelaren slår fast att

  • Arbetare har rätt till rättvisa löner som räcker till en ordentlig levnadsstandard

Vad betyder detta för de arbetare som sparkas från sina jobb för att profiten är bättre någon annanstans? Vad betyder detta för de tusentals migrantarbetare som arbetar flera dygn i sträck för svältlön?

Pelaren för sociala rättigheter är ett hån mot Europas arbetande befolkning. Arbetarna och folket känner till verkligheten och vet vad dessa av imperialisterna och kapitalisterna uppsatta regler är värda.

Det är ett försök att blidka en allt argare och en allt mer svårkontrollerad europeisk befolkning genom att med ena handen lova dem trygghet, arbete och pengar och med andra handen suga ut dem, förnedra dem och göra dem totalt utblottade. Alla vackra ord är lögner och råkridåer utlagda för att i tider av allt skarpare konflikter försöka lura Europas arbetande befolkning. Vi är dock säkra på att det inte kommer att lyckas; de europeiska folken ser igenom de lögner som vävs för dem och låter sig inte luras.

Sveriges Kommunistiska Parti manar därför folken och arbetarna:

  • Kämpa mot hela det system som trycker ner, suger ut och förnedrar människan
  • Kämpa mot hela det system som hindrar människorna att leva i harmoni med varandra
  • Kämpa mot imperialismen och kapitalismen!