SKPs skolpolitiska program

Ladda ner programmet som PDF

På den 37e kongressen som partiet höll i maj i år antogs partiets nya skolpolitiska program. Det ger en helhetssyn på skolan, de åtgärder partiet betraktar som nödvändiga idag och den skola vi i det socialistiska samhället vill bygga.

Den svenska skolan blir sämre och sämre, vilket beror på en rad olika faktorer, bland annat det fria skolvalet och konkurrensutsättningen.

Det fria skolvalet har lett till att de som behöver mest resurser får minst och har bidragit till att ytterligare utarma landsbygden.

Konkurrensutsättningen har inte bara visat kapitalismens parasitära ansikte, i det att den måste leva till och med på våra barns utbildning, men har även lett till att de kommunala skolorna måste konkurrera på en marknad, med medföljande utgifter för bland annat reklam.

Professionaliseringshysterin har samtidigt effektivt lagt locket på och avleder uppmärksamheten från de verkliga problemen i skolan. Att det råder lärarbrist har inte att göra med att läraryrket inte är en profession, utan på att arbetsmiljön och förutsättningarna att bedriva engagerande och god undervisning i allt mindre utsträckning finns.

Mot detta saknas ett effektivt motstånd. Lärarkåren är splittrad i två fackföreningar där bägge låter sig spelas ut mot varandra. Lärarkollektivet är splittrat till följd av individuella löner och det så kallade lönelyftet, som gett vissa lärare tusentals kronor mer i lön, medan andra inte fått något. Syftet har naturligtvis varit att ställa lärare mot lärare.

Mot detta kämpar kommunisterna. Det räcker dock inte att lärarna ensamma kämpar, utan i kampen för en bättre skola måste arbetarklassen och folket engageras. Skolan är central, såtillvida att den lägger grunden för den framtida generationens kunskaper och världsåskådning. Möjligheten att utforma denna måste finnas hos arbetarklassen och hos folket.

Därför kämpar kommunisterna inte enbart för att förbättra skolan inom det kapitalistiska samhället; vi vet att alla förbättringar inom kapitalismen är flyktiga och tas tillbaka så snart som det är möjligt. Det enda sättet att säkerställa en bra skola, som kan skapa allsidigt utvecklade personligheter är den socialistiska skolan, där arbetet förenats med utbildningen och där eleverna kan få en verklig utbildning, som de kan använda för att se samhället såsom det faktiskt är.

Vårt skolprogram pekar ut den riktning vi vill gå, de krav vi ställer idag och de långsiktiga, socialistiska mål vi kämpar för. Utan socialismen kan utbildningen och skolan aldrig blomma ut; utan socialismen återstår endast barbariet.

Sveriges Kommunistiska Partis skolpolitiska program »