Publicerad den

SKP fördömer bombningarna av Syrien

I natt avfyrades missiler mot Syrien av USA, Storbritannien och Frankrike, med stöd och tolerans av resten av EU-länderna.  Bombningarna skedde efter påståenden att den syriska regeringen använt kemiska vapen mot befolkningen, ett påstående som USA använt sig av flera gånger tidigare i konflikter.

SKP uttrycker sitt fulla stöd till folket i Syrien. Inget mer blod ska få rinna för storföretagens intressen, konkurrensen om kontrollen av energiresurserna och transportvägarna i Mellanöstern.

Vi uppmanar till intensifierat kamp mot det imperialistiska systemet som föranleder kriget!

Vi uppmanar till intensifierad kamp mot USA, NATO och EU som gjort sig skyldiga till nattens bombningar!