Publicerad den

Uttalande från konferensen “Östersjön – fredens hav”

Vi, fem kommunistiska partier från Polen, Sverige, Danmark och Tyskland, slår ett slag för fred och internationell förståelse genom vårt deltagande i konferensen ”Östersjön – fredens hav”, till vilken också den Ryska Federationens och Finlands kommunistiska partier bidrog med texter. Östersjön är ett hav som har använts för handel och utbyten mellan olika nationer sedan människorna började leva kring Östersjön. Havet får inte bli skådeplats för militära aggressioner och övningar.

Vi fördömer NATOs övning ”Trident Juncture” – som ägde rum för några dagar sedan i Nordsjön och ”Northern Coast 2018” som snart kommer att äga rum i Östersjön. Sverige och Finland, som ännu inte är medlemmar i NATO, kommer att gradvis närma sig organisationen genom sin involvering i de militära övningarna. Vi visar solidaritet med Sveriges Kommunistiska Parti och Finlands Kommunistiska Parti i deras kamp, samt med fredsrörelsen i dessa länder – mot NATO-medlemskap.

Dessa flottövningar ligger i linje med NATOs expansion österut, in i de baltiska staterna och större delen av Östeuropa, som har ägt rum i åratal. Den Ryska Federationen, vars militära budget är en sjuttondel av den kombinerade budgeten hos NATO-länderna, är fienden, oavsett hur man bedömer dess sociala system. Landet ska pressas och tvingas in i en ny kapprustning. Hotet om krig med Ryssland, som i en annan tid var del av Sovjetunionen, som i sin tur bar den största bördan i att slå tillbaka fascismen och som Europas folk kan tacka för sin frihet från fascismen.

Den Europeiska Unionen deltar i förberedelserna för krig genom att under 2017 införa det så kallade ”Permament Structured Cooperation” (PESCO), till vilket 25 av EUs 28 medlemsstater tillhör, inklusive de EU-stater som ligger runt omkring Östersjön, förutom Danmark. Detta samarbeta förhöjer EUs möjligheter att självständigt genomföra militära interventioner.

NATOs och EUs aggression går hand i hand med elimineringen av potentiellt motstånd i grannländerna till Ryssland, där kommunistiska partier är förbjudna eller håller på att bli förbjudna. Vi fördömer nationalismen och den nya fascismen, samt all omskrivning av socialismens historia!

Som kommunistiska partier från länder som gränsar till Östersjön, kräver vi:

  • Stoppa all aggression mot Ryssland!
  • Stoppa alla NATO-övningar i Östersjön – för ett fredens Östersjön!
  • Återupprätta de politiska rättigheterna för kommunisterna i Polen, Ukraina och de baltiska staterna!