Publicerad den

Första maj 2019 – Kamp mot imperialismen och för en obegränsad strejkrätt

I en tid då världens blodtörstigaste imperialistiska allians genomför storskaliga krigsövningar på svensk mark och det socialdemokratiska så kallade “arbetarpartiet” i allians med arbetsköparna genomdriver omfattande angrepp på strejkrätten är en väl organiserad och stridbar arbetarklass viktigare än någonsin.

Vi ser krigshets och skrämselpropaganda öka i takt med att NATO målas upp som garanten för fortsatt självständighet och fred. Ingenting är längre från sanningen. Tvärtom är NATO endast garanten för att svenskt kapital ska kunna intensifiera sin exploatering av arbetare och det imperialistiska verktyg som bär ansvaret för majoriteten av världens mördande och plundrande i modern tid. Risken för att dras in i en militär konflikt vid ett NATO-medlemskap ökar drastiskt.

För att man överhuvudtaget ska kunna tala om fred, ens i teorin, måste man vara medveten om att denna typ av organisationer enbart existerar för att öka den kapitalistiska profiten. Krig är plundring för profit och utan socialismen är långvarig fred i praktiken en omöjlighet!

Istället för att delta i mördandet av andra länders arbetarklass måste vi fokusera på de angrepp vi redan nu utsätts för på hemmaplan. Socialdemokraterna mobiliserar inför 1 maj. Detta görs under parollen “Trygghet Demokrati Sammanhållning”. Nästa dag fortskrider man med processen att genomföra omfattande inskränkningar i strejkrätten. Vilken trygghet är det man talar om när ens politik i praktiken innebär en ökad makt för arbetsköpare och en otryggare tillvaro för arbetstagaren. Hur demokratiskt är det att ytterligare stärka den mäktigaste parten på arbetsmarknaden? Och slutligen, vilken sammanhållning är det man talar om? Kan det möjligtvis vara sammanhållning mellan den förtryckta och förtryckaren? Mellan arbetaren och kapitalisten. För vad är egentligen värre för en arbetsköpare än “bråkiga” och organiserade arbetare som ställer krav? Ett samhälle med trygghet, demokrati och sammanhållning för flertalet är enbart möjligt med arbetarklassen vid makten.

Mot klassamarbete och för socialismen! För en revolutionär 1 maj!

Sveriges Kommunistiska Parti