Publicerad den

Förföljelserna av den kommunistiska oppositionen i Polen fortsätter

Efter att i januari kommit segrande ur en tre och ett halvt år lång rättstvist mot redaktionsmedlemmarna i Polens Kommunistiska Partis tidning Brzask, riktas nu nya angrepp mot partiet.

Den polska regeringen har nu istället gått vidare med att föreslå en långt gånget lagförslag (artikel 256) för att förbjuda det de kallar ”kommunistisk aktivitet” inklusive kommunistisk ideologi. Straffet för att bryta mot lagen ligger på mellan 2-3 års fängelse. Regeringen bygger därmed vidare på försöken att likställa fascismen med kommunismen, något som alltid karaktäriserats EUs kamp mot kommunisterna.

Invändningar mot att lagförslaget kan vara i strid mot Polens konstitution lär göra föga med tanke på att konstitutionsdomstolen kontrolleras av regeringens utvalda domare.

Sveriges Kommunistiska Parti fördömer repressionen av vårt polska systerparti, och uppmanar till förstärkt solidaritet med Polens Kommunistiska Parti.

 

Läs också artiklarna:
Polen: Nytt provokativt försök görs av regeringen för att förbjuda kommunistpartiet
Solidaritet med Polens Kommunistiska Parti
Uttalande mot de antikommunistiska förföljelserna av Polens Kommunistiska Parti och dess kader