Publicerad den

Höstkampanj: Ta parti!

Sveriges Kommunistiska Parti drar nu igång årets höstkampanj, som är riktad speciellt mot unga arbetare och studenter. Med kampanjen vill vi belysa den situation som dessa grupper befinner sig i och de speciella problem som drabbar just dem. Problemen sträcker sig från bostadslöshet och osäkra arbetsförhållanden till pengar som inte räcker till och en allt större psykisk ohälsa.

Att Ta Parti! är mer än att bara ta parti för studenterna och de unga arbetarna, utan är också att sätta in deras situation i sitt sammanhang: det är kapitalismen som skapar osäkerhet, bostadsbrist och psykisk ohälsa och utan att kapitalismen angrips kan aldrig heller de unga arbetarna och studenternas situation förbättras och säkras på riktigt.

För kampanjen har vi skapat en hemsida, där vi samlat information och artiklar om situationen för de unga arbetarna och studenterna. Besök den här: taparti.skp.se

Partiets lokalorganisationer, medlemmar och sympatisörer kommer den närmsta tiden att dela ut flygblad, arrangera möten, sätta upp affischer och på andra sätt sprida vårt material. Är du själv intresserad av att hjälpa till? Kontakta oss genom att skicka ett mail till skp@skp.se!