Publicerad den

Välj det nödvändiga – ett arbetarklassens land!

Idag kommer det spanska folket att gå till valurnorna för att för andra gången på ett år välja regering. Den socialdemokratiskt ledda regeringen saknar parlamentariskt underlag och har därför utlyst nyval.

I valet mellan de kapitalistiska partierna – från höger till vänster – väljer kommunisterna inget. Istället deltar de med ett eget alternativ, för att kunna utnyttja valrörelsen och de parlamentariska institutionerna för att mobilisera arbetarklassen och avslöja det parlamentariska systemet som det klassystem det är.

I denna anda ställer Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) upp i valen och vi ger dem vårt fulla stöd i deras kamp, både i och utanför de parlamentariska institutionerna. I dagens val önskar vi dem lycka till och vi uppmanar det spanska folket att hörsamma deras paroll: välj det nödvändiga – ett arbetarklassens land!

Partistyrelsen
Sveriges Kommunistiska Parti