Publicerad den

Lansering: Nordisk Kommunistisk Revy

På en konferens i Stockholm träffades de kommunistiska partierna i de nordiska länderna och där beslutades att lansera en gemensam revy som en plattform för diskussion av gemensamma frågor för de nordiska partierna.

Publicering kommer att ske två gånger per år och revyn är främst riktad mot kadern i de respektive partierna, samt till intresserade sympatisörer.

Den första utgåvan kastar en blick på hur socialismen kan tänkas se ut och är fritt tillgänglig på nätet, såsom också varje nummer kommer vara.

www.norcomr.org

Norges Kommunistiska Parti
Sveriges Kommunistiska Parti
Finlands Kommunistiska Arbetarparti