Publicerad den

Stoppa repressionen mot Tysklands kommunister

Nyligen meddelades att det tyska kommunistpartiet, Deutsche Kommunistische Partei (DKP), inte längre kommer att erkännas som parti och därmed heller inte får ställa upp i nästa val.

Anledningen är byråkratiska finesser. För att kunna ställa upp i val måste varje parti redovisa sina räkenskaper och detta har de tyska kommunisterna varit sena med de senaste sex åren. Detta är oacceptabelt enligt den tyska valkommissionens ordförande Georg Thiel, som menar att ”deadlines är deadlines”.

Det är inte första gången hot om förbud hänger över de tyska kommunisterna. 1933 förbjöds kommunistpartiet av nazisterna och 1956 av den västtyska regeringen. Nu hotar förbudet ännu en gång.

Borgerlig demokrati är alltid demokrati på undantag. Det är demokrati för kapitalismen. För kritiska röster finns det plats så länge de inte utgör ett hot mot ordningen. Socialismen målas gång på gång upp som den främsta fiendebilden och de tyska myndigheterna agerar för att försöka kväva hotet mot kapitalismen i sin linda.

Sveriges Kommunistiska Parti fördömer alla försök att olagligförklara DKP och uttalar sin fulla solidaritet med de tyska kommunisterna när de utsätts för statlig repression.

Arbetsutskottet