Publicerad den

SKP skickar hälsningar till Österrikes Arbetarparti

Den 29 januari inleder Österrikes Arbetarparti – Partei der Arbeit Österreichs – sin femte kongress. Till den har Sveriges Kommunistiska Parti skickat följande hälsning.

Till Österrikes Arbetarparti (PdA)
Till delegaterna till den femte kongressen

Kära kamrater,

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) skickar sina broderliga solidaritetshälsningar till Österrikes Arbetarparti med anledning av er femte kongress.

I takt med att er kongress närmar sig ser vi hur pandemin stärker sitt grepp om världens befolkning ännu en gång. Pandemin visar bristerna i det kapitalistiska systemet på flertalet sätt. Även om olika regeringar har valt olika strategier i hur de hanterar pandemin har deras slutgiltiga mål oundvikligen varit att säkra monopolkapitalets superprofiter. Kvar står arbetarklassen, som tvingats axla alla bördor. Samtidigt ser vi hur de inom-imperialistiska motsättningarna skärps världen över när konkurrensen intensifieras såväl för att säkra marknader som transportrutter.

Under sin långa historia har den internationella kommunistiska rörelsen mött många och stora faror. De som vi idag står inför, i vår revolutionära kamp för socialismen-kommunismen, kräver av oss, som alltid, att vara principfasta marxist-leninister som omfattar den proletära internationalismen och står upp mot de borgerliga intrigerna som kommer från alla håll. Sveriges kommunister värderar de österrikiska kommunisternas bidrag i denna kamp och er principfasta ställning i kamp mot opportunismen och vi hoppas att vi framöver kan fördjupa och utveckla våra broderliga relationer ytterligare.

Vi är övertygade om att Österrikes Arbetarparti kommer att ha en framgångsrik kongress som kommer att flytta fram partiets positioner och förbereda det för de kamper som kommer och vi emotser med spänning rapporterna från kongressen.

Länge leve Österrikes Arbetarparti!
Länge leve socialismen-kommunismen!
Länge leve den proletära internationalismen!