Publicerad den

Stoppa det eskalerande kriget!

Det imperialistiska kriget i Ukraina, där det ryska kapitalet kämpar med västerländskt och ukrainskt kapital om herravälde har eskalerat i och med införlivandet av ukrainskt territorium och den delvisa mobiliseringen av den manliga ryska befolkningen. För rysk del handlar det inte längre om att strida på ett annat lands territorium utan om att försvara ryskt territorium, vilket höjer insatserna i kriget. Detta vänder vi oss mot och vi motsätter oss införlivandet av ukrainskt territorium i Ryssland. Lika mycket motsätter vi oss försöken att skicka ännu fler ryska medborgare i döden för att försvara den ryska borgerlighetens intressen av att suga ut de ukrainska arbetarna.

Kriget påbörjades inte i och med den ryska invasionen, utan har i olika former pågått sedan 2014, då stridigheter inleddes i östra Ukraina och på Krim. Som kommunister fördömer vi alla krigshandlingar som ägt rum eftersom de hela tiden har syftat till att stärka endera sidas kapitalgrupper. Invasionen innebar ett nytt steg i en långdragen konflikt, precis som införlivandet och mobiliseringen.

I östra Ukraina och på Krim finns inte bara en rysktalande befolkning, utan även stora råvarureserver, industri, flottbasen och viktiga transportrutter utan även befolkningsreserver och marknader. Det är detta som intresserar båda sidorna, varför också det arbetande folket inte har ett intresse i någon sida. 

Även svenskt kapital har intresse i konflikten och eldar ivrigt på den genom att skicka vapen och stöd till den ukrainska regimen. För denna ”solidaritet” har de blivit lovade del i uppbyggnaden av landet. Vi har tidigare fördömt alla vapenleveranser och vi gör det igen – vi vägrar ställa oss bakom eskalationen av det imperialistiska kriget!

Den enda lösningen är och förblir socialismen, som är det enda samhällssystem som bygger på folkets makt och inte kapitalets. 

Sveriges Kommunistiska Parti fördömer det krig som imperialismen tvingat på människorna i Ukraina och Ryssland; vi fördömer varje försköning av kriget, från vilken sida det än kommer. Det är ett krig där arbetare dödar arbetare, när de egentligen har samma fiende: kapitalismen.